06.11.2015

Община Карнобат започва изплащане възнагражденията на секционните избирателни комисии

Община Карнобат ще започне изплащане възнагражденията на секционните избирателни комисии, участвали в изборите за общински съветници и кметове /първи и втори тур/ и националния референдум на 10.11.2015г. /вторник/. Изплащането ще става в касата на общината – първи етаж всеки работен ден от 10,00 до 12,00 и от   14,00 до 17,30 часа.

30.10.2015

Общинската избирателна комисия съобщава

Общинската избирателна комисия съобщава, че предаването на изборните книжа и материали на СИК за втори тур на изборите на 01.11.2015 г. ще се осъществи по следния график:
На 31.10.2015г./събота/ в 16,00 часа представители на общинска администрация и представители на ОИК потеглят с материалите и книжата за изборите към секциите /изборните помещения/ по селата, по маршрути, както следва:
- Карнобат –  Кликач – Соколово –  Карнобат;
- Карнобат – Крумово Градище – Деветак -  Карнобат;
- Карнобат – Детелина –  Карнобат;
- Карнобат – Искра – Карнобат; 
като предаването се осъществява в посочената последователност на населените места от 16, 10 до 18,00 часа.

23.10.2015

Съобщение - Предаване на материали

Общинската избирателна комисия съобщава, че предаването на изборните книжа и материали на СИК за изборите на 25.10.2015 г. ще се осъществи по следния график:

 1. На 24.10.2015 г. в 14,00 часа представители на общинска администрация и представители на ОИК потеглят с материалите и книжата за изборите към секциите /изборните помещения/ по селата, по маршрути, както следва:

* a/ Карнобат- Детелина – Крушово – Аспарухово – Сърнево – Черково - Карнобат

* б/ Карнобат – Екзарх Антимово – Смолник – Карнобат;

* в/ Карнобат – Драганци – Житосвят – Добриново – Сан- Стефано – Крумово Градище - Карнобат

* г/ Карнобат – Искра – Огнен - Карнобат

* д/ Карнобат – Венец – Церковски – Деветинци – Деветак – Железник – Карнобат

* е/ Карнобат – Глумче – Зимен -  Кликач – Карнобат

* ж/ Карнобат – Соколово – Драгово – Хаджиите – Козаре - Карнобат

* з/ Карнобат – Мъдрино – Невестино – Сигмен – Раклица – Карнобат

като предаването се осъществява в посочената последователност на населените места от 14,20 до 18,00 часа. 

 1. На 24.10.2015 г. в 16,00 часа представители на общинска администрация и представители на ОИК предават материалите и книжата за изборите на СИК за секциите /изборните помещения/ в град Карнобат. Предаването се осъществява в Ритуална зала, находяща се в град Карнобат, бул. България” №11.
17.10.2015

Методически указания за секционните избирателни комисии за изборите

Методическите указания за секционните избирателни комисии за изборите за общински съветници и за кметове и за национален референдум са приети с Решение № 2525-МИ/НР от 08.10.2015 г. на ЦИК и същите могат да бъдат изтеглели от тук

Методически указания за секционните избирателни комисии за изборите за общински съветници и за кметове и за национален референдум на 25 октомври 2015 г. (поправени с Решение 2561-МИ/НР/12.10.2015 г.)

17.10.2015

ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО НА 25 ОКТОМВРИ

ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ  ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО НА 25 ОКТОМВРИ – ДЕНЯ НА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ И НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ

Избирателните секции, в които избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да гласуват в изборния ден са с №: 02 09 00 004 – находяща се на първия етаж в сградата на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – голяма сграда, 02 09 00 013 и 02 09 00 014 – находящи се в сградата на ОУ „Христо Смирненски” - основна сграда, 02 09 00 015, 02 09 00 017, 02 09 00 018, 02 09 00 019 и 02 09 00 026 – находящи се в сградата на СОУ „Христо Ботев”. Секциите са оборудвани с рампи за улеснен достъп до сградите, с двустранни бариери, предпазващи от изпадане. До сградите има достъпни места за паркиране на автомобилите на избиратели с увреждания.
В деня на произвеждане на изборите за общински съветници и кметове и национален референдум – 25.10.2015 г. на разположение на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на община Карнобат ще бъде специално пригодено транспортно средство – марка „Хюндай”, с регистрационен№СА9912НМ.
Дежурни телефони в изборния ден: 29 151, 29 124, 29156; 0882 003104 – Кремена Красимирова – Секретар на община Карнобат.
Заявки за предвижване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на община Карнобат се приемат от 19.10.2015 г. на телефон 0559/29 126 – Руси Атанасов.

 

13.10.2015

Съобщение

Следващото заседание на Общинската избирателна комисия - Карнобат е насрочено за 17 октомври 2015г. /събота/

13.10.2015

Съобщение

В Методическите указания на Централната избирателна комисия за секционните избирателни комисии за изборите за общински съветници и за кметове и за национален референдум на 25 октомври 2015 г., приети с Решение № 2525-МИ/НР от 08.10.2015 г. на ЦИК, на стр. 40 е допусната техническа грешка. Абзацът „ГЛАСЪТ Е ДЕЙСТВИТЕЛЕН, КОГАТО БЮЛЕТИНАТА: е намерена в кутията без плик (по т. 4 от протокола); не е по образец; зачертана е изцяло; няма зачертан нито един отговор; зачертани са и двата отговора; в които отразената воля на гласоподавателя не може да се установи еднозначно; празният плик е недействителен глас.“ да се чете „ГЛАСЪТ Е НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН, КОГАТО БЮЛЕТИНАТА: е намерена в кутията без плик (по т. 4 от протокола); не е по образец; зачертана е изцяло; няма зачертан нито един отговор; зачертани са и двата отговора; в които отразената воля на гласоподавателя не може да се установи еднозначно; празният плик е недействителен глас.“

11.10.2015

Съобщение

Следващото заседание на Общинската избирателна комисия - Карнобат ще бъде на 13 октомври 2015 г. от 16,30 часа.

09.10.2015

Съобщение

Следващото заседание на Общинската избирателна комисия - Карнобат ще бъде на 10 октомври 2015 г. от 16,30часа.

06.10.2015

Съобщение

На 17 октомври 2015г./събота/ от 11,00 часа Общинската избирателна комисия - Карнобат ще проведе обучение на членовете на Секционните избирателни комисии в НЧ „Димитър Полянов”.

01.10.2015

Съобщение

Следващото заседание на Общинската избирателна комисия - Карнобат е насрочено за 5 октомври 2015 г. /ПОНЕДЕЛНИК/ в 16,30 часа.

28.09.2015

Утвърждаване на график за 24-часови дежурства на Общинска избирателна комисия Карнобат за периода до започване на отпечатването на бюлетините

Утвърждаване на график за 24-часови дежурства на Общинска избирателна комисия Карнобат за периода до започване на отпечатването на бюлетините

За периода до започване на отпечатването на бюлетините дежурствата ще се осъществяват от всички членове на ОИК – Карнобат, както следва:

За времето от 09:00 до 21:00 часа:

Иванка Маринова Кирязова

0882566633

Минка Андреева Колева

0882108850

Дарина Димитрова Вълчева

0882301901

Димитър Лъчезаров Няголов

0882055388

Зоя Колева Чанкова

0882307018

Йорданка Петкова Милкова

0882215019

Кристина Костадинова Янева

0882351199

Пенка Бенчева Недялкова

0882171380

Пламена Христова Пенева

0882307082

Радка Маринова Петрова

0882407334

За времето от 21:00 до 09:00 часа :

Станка Русева Савова           

0882356668

28.09.2015

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕГИСТРИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ПРЕД ОИК – КАРНОБАТ ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 25 ОКТОМВРИ 2015

Общ брой кандидати за общински съветници  – 143;
Общ брой партии/коалиции, регистрирали листи за общински съветници  –  12;
Брой мандати за общински съветници – 21;
Общ брой кандидати за кмет на община – 5;
Общ брой кандидати за кметове на кметства – 63;
Общ брой кандидати за кмет на кметство с.Аспарухово – 4;
Общ брой кандидати за кмет на кметство с.Венец – 5;
Общ брой кандидати за кмет на кметство с.Деветак  - 4;
Общ брой кандидати за кмет на кметство с.Детелина – 3;
Общ брой кандидати за кмет на кметство с.Добриново – 3;
Общ брой кандидати за кмет на кметство с.Драгово – 2;
Общ брой кандидати за кмет на кметство с.Екзарх Антимово – 3;
Общ брой кандидати за кмет на кметство с.Житосвят – 2;
Общ брой кандидати за кмет на кметство с.Зимен – 3;
Общ брой кандидати за кмет на кметство с.Искра – 3;
Общ брой кандидати за кмет на кметство с.Кликач – 4;
Общ брой кандидати за кмет на кметство с.Крумово градище – 3;
Общ брой кандидати за кмет на кметство с.Невестино – 3;
Общ брой кандидати за кмет на кметство с. Огнен – 3;
Общ брой кандидати за кмет на кметство с. Сигмен – 5;
Общ брой кандидати за кмет на кметство с. Соколово – 5;
Общ брой кандидати за кмет на кметство с. Сърнево – 2;
Общ брой кандидати за кмет на кметство с. Черково – 2;
Общ брой кандидати за кмет на кметство с.Церковски – 2;
Общ брой кандидати за кмет на кметство с. Хаджиите – 2;

28.09.2015

Съобщение

На вниманието на  парламентарно представените партии

Във връзка с предложенията им за състави на СИК:   

Съгласно чл. 94, ал. 4 ок Изборния кодекс: „Членовете на секционната избирателна комисия за времето, необходимо за работата им в съответната комисия, се осигуряват като лица, упражняващи трудова дейност на изборна длъжност...”

В тази връзка моля да обърнете внимание на безработните лица, регистрирани в Дирекции „Бюра по труда”, които ще участват като членове в секционни избирателни комисии,  да спазят изискването на чл. 18, ал. 5 от Закона за насърчаване на заетостта и в срок от 7 работни дни от назначаването им в СИК / от постановяване на решението, с което ОИК-Карнобат ги назначава - 28.10.2015г./ да уведомят съответната Дирекция „Бюро по труда” - за промяната в декларираните от тях обстоятелства.

При неизпълнение на това задължение, макар и поради неинформираност,  чл. 20, ал. 4, т. 7 от Закона за насърчаване на заетостта предвижда прекратяване на регистрацията им, което се явява неблагоприятна последица за тези лица.

28.09.2015

Съобщение

На вниманието на  представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК-Карнобат,  упълномощени за деня на изборите за общински съветници и за кметове - 25.10.2015г.

Всяка партия, коалиция или инициативен комитет изготвя списък с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден.

Списъкът на застъпниците се представя в ОИК Карнобат ОСВЕН на хартиен носител и в електронен вид /на електронен носител в excel формат по образец описан в Приложение №68-МИ - образец

В Списъка представителите се номерират съобразно последователността на вписването им.

Последен срок за представяне на СПИСЪКА с имената на представителите  – 24 октомври 2015 г., 17,00 часа.

Списъкът на хартия трябва да е подписан от представляващ партия, коалиция, МК или ИК, или от изрично упълномощено лице.

ДО 24 октомври 2015 г. всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет, чрез представляващите ги, могат да оттеглят ПИСМЕНО пред ОИК пълномощното на свой представител.

Важно!!!

Броят на представителите  на всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на секциите на територията на община Карнобат.

28.09.2015

Съобщение

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

- През  Интернет  на адрес http://www.grao.bg/elections/

 Сайтът предоставя и възможността да се подават "Искане за гласуване по настоящ адрес" по електронен път и да се регистрират издадените "Удостоверения за гласуване в определено населено място“ от общинските администрации след идентификация с електронен подпис.

- Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

28.09.2015

Съобщение

Регистрация на ЗАСТЪПНИЦИ  в ОИК-Карнобат,  за участие в изборите за общински съветници и за кметове на  25.10.2015г.

Списъкът на застъпниците се представя в ОИК Карнобат ОСВЕН на хартиен носител и  в електронен вид /на електронен носител в excel формат по образец описан в Приложение №68-МИ - образец

Важно!!!

Броят на застъпниците на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на секциите  на територията на община Карнобат.

Начало на регистрацията – влизане в сила на решението за регистрация на съответната кандидатска листа.

Последен срок за представяне на СПИСЪКА с имената на застъпниците  – 24 октомври 2015 г.- 17,00 часа.

На 24 октомври 2015 г. могат да се правят само предложения за регистрация на заместващи застъпници.
Изборни книжа:
Съгласно приетите с Решение № 1512-МИ от 4 август 2015 г. изборни книжа - Приложения от № 68-МИ до № 72-МИ.

Приложение № 68-МИ

 

Заявление за регистрация на застъпници на кандидатска листа

Приложение № 69-МИ  

Предложение за регистрация на заместващи застъпници на кандидатска листа

Приложение № 70-МИ 

Входящ регистър на предложени за регистрация застъпници и на заместващи застъпници в изборите (по чл. 87, ал.1, т. 18 във връзка с чл. 118, ал. 1, 4 и 5 от ИК)

Приложение № 71-МИ

Регистър за публикуване на застъпници в изборите (по чл. 87, ал. 1, т. 18 и чл. 118, ал. 1 от ИК)

Приложение № 72-МИ

Удостоверение за застъпник по чл. 87, ал. 1, т. 18 и чл. 118, ал. 1 от ИК

Решения на ЦИК, регламентиращи участието на застъпници в местните избори:
РЕШЕНИЕ № 1497-МИ/25.06.2015
РЕШЕНИЕ № 1541-МИ/25.08.2015
РЕШЕНИЕ № 2113-МИ/11.09.2015

Нормативна уредба: глава Седма, чл.117- чл. 123 от Изборния кодекс

28.09.2015

Съобщение

Следващото заседание на Общинската избирателна комисия Карнобат е насрочено за 01 октомври 2015 г. от 10,00 часа

27.09.2015

Телефони за връзка с ОИК - Карнобат

Председател  Телефон
1. Иванка Маринова Кирязова 0882566633
Зам. председател  
2. Минка Андреева Колева 0882108850
Секретар  
3. Дарина Димитрова Вълчева 0882301901
Членове  
4. Димитър Лъчезаров Няголов 0882055388
5. Зоя Колева Чанкова 0882307018
6. Йорданка Петкова Милкова 0882215019
7. Кристина Костадинова Янева 0882351199
8. Пенка Бенчева Недялкова 0882171380
9. Пламена Христова Пенева 0882307082
10. Радка Маринова Петрова 0882407334
11. Станка Русева Савова 0882356668

 

25.09.2015

Съобщение

Следващото заседание на Общинската избирателна комисия е насрочено за 28 септември 2015 г. /понеделник/ от 16,30 часа.

23.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинската избирателна комисия Карнобат на 24 септември 2015 г. е насрочено за 16,30 часа

23.09.2015

Списък на упълномощени представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети

23.09.2015

Съобщение - Ред на представяне в диспутите

 

НАИМЕНОВАНИЕ

№ В БЮЛЕТИНАТА

РЕД НА ПРЕДСТАВЯНЕ В ДИСПУТИТЕ ПО РЕГИОНАЛНИТЕ РАДИО И ТЕЛЕВИЗИОННИ ЦЕНТРОВЕ НА БНР И БНТ

НАРОДЕН СЪЮЗ

1

2

ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ 

2

15

ИК "АНГЕЛ ХРИСТОВ ДИМИТРОВ - НЕЗАВИСИМ"

3

4

МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "ЛЕВИЦАТА"

4

5

НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ

5

11

МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "КАРНОБАТЛИИ ЗА КАРНОБАТ (ВМРО - БДЦ)"

6

10

ПП ГЕРБ

7

3

ИК "СРЕБРИН ПЕТРОВ ПЕТРОВ - НЕЗАВИСИМ"

8

14

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

9

9

ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ - ДПС 

10

16

ПП АТАКА 

11

6

РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК

12

1

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ДВИЖЕНИЕ НАПРЕД БЪЛГАРИЯ

13

12

НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ 

14

7

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ

15

13

ИК "БЕХЧЕТ ЮМЕРКЯМИЛ ИСМАИЛ - НЕЗАВИСИМ"

16

8

 

22.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинската избирателна комисия Карнобат на 23 септември 2015 г. е насрочено за 18,00 часа

21.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинската избирателна комисия Карнобат на 22 септември 2015 г. е насрочено за 19,00 часа

20.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинската избирателна комисия Карнобат на 21 септември 2015 г. е насрочено за 16,30часа

19.09.2015

Съобщение

Общинската избирателна комисия Карнобат съобщава на всички партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015г., че съгласно решение №69/19.09.2015г. ще се проведе жребий за теглене номерата на бюлетините.
Жребият ще бъде за всички регистрирани в ОИК партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети.
Тегленето ще се състои на 23 септември 2015 г. от 16,00 часа в Ритуалната зала на Община Карнобат, с адрес гр.Карнобат, бул. „България“ № 11 и е публично.

19.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинската избирателна комисия Карнобат на 20 септември 2015 г. е насрочено за 16,30часа

18.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинската избирателна комисия на 19 септември 2015 г. е насрочено за 16,30 часа.

17.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинската избирателна комисия Карнобат на 18 септември 2015 г. е насрочено за 16,30 часа.

16.09.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия Карнобат напомня на всички партии, коалиции, инициативни комитети и независими кандидати, че предизборната кампания започва на 25 септември 2015г.Всички участници в изборния процес следва стриктно да спазват разпоредбите на Изборния кодекс, както и Решение №2595-МИ/10.09.2015г. в т. ч и т. 21 от Решението, а именно:
Извън времето за провеждане на предизборната кампания (от датата на насрочване на изборите за общински съветници и кметове - 10.08.2015 г. до началото на предизборната кампания - 25.09.2015 г.) се забранява поставянето на предизборни агитационни материали. Сигналите за така поставените предизборни агитационни материали се подават до областния управител, съответно кмета на общината, района или кметството.

16.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Карнобат  на 17 септември 2015 г. е насрочено за 16,00 часа.

14.09.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Карнобат съобщава, че ще приема документи за регистрация на кандидатите за общински съветници и кметове  на 25 октомври 2015 г. всеки ден от 10,00 до 16,00 часа, а на 22.09.2015 г. до 18,00 часа.

14.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинската избирателна комисия на 16 септември 2015г. е насрочено за 16,00 часа.

14.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинската избирателна комисия Карнобат на 14 септември 2015 г. е насрочено за 18,00 часа.

12.09.2015

Съобщение

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, регистрирани за участие в местните избори на 25 октомври 2015 г.
С оглед  извършване на проверката по чл. 414, ал. 2 от ИК от ОИК , която следва да извърши ОИК – Карнобат , е необходимо партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети при подаване на предложенията за регистрация на кандидатски листи да прилагат и копие от личната карта или личния паспорт на всеки кандидат. Общинската избирателна комисия извършва служебна проверка при приемане на документите, след което връща на приносителя копията от документите за самоличност на кандидатите, включени в съответната кандидатска листа. В случаите, при които документа за самоличност на кандидат е издаден след 24 април 2015 г., както и за сверяване на настоящия адрес на кандидатите, ОИК извършва служебна проверка в регистрите на населението в съответната община.
Предоставянето на личните данни и проверката по чл. 414, ал. 2 от ИК се извършват при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

12.09.2015

Съобщение

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, регистрирани за участие в местните избори на 25 октомври 2015г.
При подаване на Заявлението за регистрация на кандидатски листи, данните на кандидатите следва да се представят и на електронен носител, в структуриран вид във формат EXCEL. Списъкът с данни за всяка заявена за регистрация кандидатска листа съдържа следните колони:
- номер по ред;
- ЕГН;
- собствено име;
- бащино име;
- фамилно име;
- наименованието (абревиатурата) на партията или коалицията, заявила за регистрация съответната кандидатската листа или инициативен комитет, когато кандидатът е заявен за регистрация като независим;
- общината, където е заявен за регистрация кандидата;
- населеното място, където е заявен за регистрация кандидата (колоната се попълва само за кандидатите за кмет на кметство).

12.09.2015

Съобщение

При подписване на решение (споразумение) за създаване на местна коалиция за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., когато участваща партия или коалиция е регистрирана в ЦИК се представлява от надлежно упълномощен представител, върху решението (споразумението) се полага печат на партията или коалицията, ако нейният упълномощен представител или местната й структура разполагат с такъв.
В случаите, в които заявлението на партия или коалиция за регистрация в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. се подписва и подава от упълномощен представител, върху него се полага печат на партията или коалицията, ако упълномощеният й представител или местната й структура разполагат с такъв.

12.09.2015

Съобщение

На вниманието на независимите кандидати за общински съветници или кметове
Указание за попълване на „списък“ в структуриран вид в подкрепа регистрацията на независими кандидати за общински съветници или за кметове, издигнати от инициативни комитети за участие в изборите на 25 октомври 2015 г.
За въвеждането на данните от списъците по приложение № 66-МИ от изборните книжа за общински съветници и за кметове се използва програмата „Списък на лица, подкрепящи регистрацията на независими кандидати за общински съветници или за кметове, издигнати от инициативни комитети".
След стартиране на програмата се натискат последователно бутоните „Enable Editing" и „Enable Content", ако се изисква това, след което за въвеждане на данните от списъка следва да се натисне и бутона „Въвеждане на ред". Появява се таблица „въвеждане на ЕГН", в която се попълват съответните данни за лицето от списъка като се започне от номер по ред в списъка, номер на страница, ЕГН и последователно трите имена, населеното място, улица и номер след което се натиска бутона „add"(добави), данните се прехвърлят в основната таблица, а таблицата „въвеждане на ЕГН" се нулира за попълване на данните на следващо лице от списъка и т.н.
Когато се завърши списъка се натиска бутон „close" (затвори) и се записва файла чрез „save as" (запази като) на съответното устройство (диск, CD, флашка (USB) и т.н.). Записва се веднъж като файл във формат на Excel и втори път като файл CVS (coma delimited), като името на файла съдържа името на независимия кандидат (например: „Списък на лица, в подкрепа регистрацията на независимия кандидат „ХХХХХХ". Тези 2 файла се записват на технически носител (CD или USB) и се представят заедно с документацията. Записът във файла трябва да е в реда, в който е подредена документацията в папките със списъците.
Програмата може да бъде изтеглено от сайта на ЦИК.

12.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинската избирателна комисия Карнобат на 13 септември 2015г. е насрочено за 16,30часа.

11.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинската избирателна комисия на 12 септември 2015 г. е насрочено за 16,30 часа.

10.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинската избирателна комисия на 11 септември 2015г. е насрочено за 16,30 часа.

09.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия на 10 септември 2015 г. е насрочено за 16,30 часа

08.09.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Карнобат съобщава, че ще приема документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. всеки ден от 10,00 до 16,00 часа, а на 14.09.2015 г. до 18,00 часа

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 231-МИ / 23.03.2016

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощия на общински съветник и обявяване избора на следващия в листата кандидат за общински съветник.

 • № 230-МИ / 18.01.2016

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощия на общински съветник и обявяване избора на следващия в листата кандидат за общински съветник.

 • № 229-МИ / 18.11.2015

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощия на общински съветник и обявяване избора на следващия в листата кандидат за общински съветник.

всички решения